Albania Free Proxy Server , Albanian IP:Port Proxies


Albania Free Proxy Server List

IP Address                                    Port
178.132.218.237                       443
80.80.173.75                            808080.80.173.74                            8080 82.114.92.33                            8080
77.242.22.254                           8080 109.69.2.36                              8080 80.80.173.77                             8080 77.242.22.254                           8080 109.104.144.18                          8082

Albania Free Web Proxy List 

sorry. there are no any albania web proxies right now.